EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
EN

Shopping Cart

0 items
Home ShoesShark tooth-clasp leather sandals

Shark tooth-clasp leather sandals

Price:€71.58
  • Rating:Rating: 07
  • Code:
    MARIA5021
  • Place an order for €25.57 + Buy Shark tooth-clasp leather sandals or other a product from our Promo Selection to get free shipping.
  • Place an order for €25.57 + Buy Shark tooth-clasp leather sandals or other a product from our Promo Selection to get free shipping.
Out of stock
Add to wishlist
Shark tooth-clasp leather sandals
Shark tooth-clasp leather sandals Shark tooth-clasp leather sandals Shark tooth-clasp leather sandals Shark tooth-clasp leather sandals

by GDPR 27-05-2018, 13 Nov 2014

Тук клиентът има възможност да сподели своето мнение за продукта или за Вашето обслужване. Освен с коментар, той може да изрази мнението си и с 5-степенна система за оценка - от Слаб до Отличен.

by GDPR 27-05-2018, 05 Nov 2014

Чрез възможността за оценка на продукта на Вашите клиенти се предоставя възможността да споделят впечатленията от продукта или Вашия магазин и на следващи потенциални клиенти.Позитивните мнения и коментари на могат да доведат до бърз ръст в продажбите.

by GDPR 27-05-2018, 23 Oct 2014

Помислете си колко често, преди да вземете решение за покупка, проверявате какви са мненията за съответния продукт или услуга в интернет. Аз лично го правя почти винаги.